fbpx

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành được thể hiện trong các văn bản giữa Envimart JSC và Quý khách hàng như bảng báo giá, hợp đồng kinh tế, phiếu bảo hành. Các nội dung sau đây được thể hiện chi tiết trong hợp đồng kinh tế hoặc phiếu bảo hành, bao gồm: thời gian bảo hành, phương thức bảo hành, điều kiện không bảo hành. Cụ thể:

  • Thời gian bảo hành: thông thường đối với thiết bị nhập khẩu là 12 tháng, thiết bị hoặc vật tư tiêu hao là 6 tháng. Tùy thuộc vào từng hàng hóa cụ thể và được tính kể từ ngày hai bên giao nhận hàng hóa hoặc nghiệm thu hàng hóa.
  • Phương thức bảo hành: bảo hành tại địa chỉ của Envimart JSC hoặc tại công trình đổi với dự án không đảm bảo việc vận chuyển thiết bị đến địa chỉ của Envimart JSC.
  • Điều kiện không bảo hành: lỗi thuộc về cách sử dụng của Quý khách hàng, do thiên tai, hỏa hoạn, sản phẩm có sự can thiệp kỹ thuật…

Địa chỉ của Envimart JSC

Đ/C: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minhh Khai, Q.3, Tp.HCM
ĐT: 028 777 27979
Email: info@envimart.vn
Website: www.envimart.vn