fbpx

Hưng Yên: Lắp đặt 2 trạm quan trắc không khí tự động

Để xác định hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên –môi trường vừa hoàn thiện đầu tư, lắp đặt 2 trạm quan trắc không khí tự động tại khuôn viên Sở ở thành phố Hưng Yên và nhà văn hóa xã Tân Quang ở huyện Văn Lâm.

Nguồn: Thế Vinh – Hoàng Giang | hungyentv.vn


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dtscvnde/public_html/wp-includes/plugin.php on line 467