fbpx

Hãng STM thuộc tập đoàn Xylem Analytics

Thiết bị đo Oxy hòa tan

Máy đo DO cầm tay AM 40 hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Vật tư, phụ kiện Protective cover hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Vật tư, phụ kiện Interface HMG USB hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Vật tư, phụ kiện Interface HMG hãng STM / Đức

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Vật tư, phụ kiện DinModule hãng STM / Đức

1.000