fbpx

Hãng WTW thuộc tập đoàn Xylem Analytics

1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu dò NH4 online hãng WTW/Đức

1.000 
1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu đo Amonia cầm tay hãng WTW / Đức

1.000 

Thiết bị đo đa chỉ tiêu

Đầu dò COD/TOC/BOD online hãng WTW / Đức

1.000 

Thiết bị đo EC, TDS, độ mặn

Đầu đo độ mặn online hãng WTW / Đức

1.000 

Thiết bị đo EC, TDS, độ mặn

Đầu đo độ mặn hãng WTW / Đức

1.000 
1.000