Thiết bị đo Amoni (NH4)

Đầu dò Amoni (NH4) online cho Trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, bảo hành thân đầu dò 24 tháng, điện cực 12 tháng.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất