Thiết bị đo ngành nước

Tập hợp các thiết bị đo mực nước, lưu lượng nước, áp suất, nhiệt độ… được sắp xếp theo các thuộc tính liên quan đến ứng dụng, kiểu lắp đặt, độ chính xác…

ImageNameSummaryPriceBuyhf:categorieshf:tags
Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Bộ hiển thị lưu lượng kênh hở
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Bộ thiết bị đo ORP online cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Bộ thiết bị đo pH online cho nước thải / WTW - Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Cảm biến đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh hãng MJK / Đan Mạch
thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước dạng siêu âm hãng MJK / Đan Mạch

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo đến 25 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo ORP online hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Cảm biến đo oxy hòa tan hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến đo oxy hòa tan nước thải - DO online hãng MJK
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến đo pH nước sạch hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Cảm biến đo pH nước thải hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Cảm biến oxy hòa tan - DO online FDO 700 IQ / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan iq-sensor-net kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến oxy hòa tan - DO online FDO 700 IQF / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến oxy hòa tan - DO online FDO 701 IQ / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan iq-sensor-net kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến oxy hòa tan - DO online TriOxmatic® 700 IQ / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan iq-sensor-net kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến oxy hòa tan - DO online TriOxmatic® 701 IQ / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan iq-sensor-net kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến oxy hòa tan chính xác cao - TriOxmatic® 702 IQ / WTW
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan iq-sensor-net kiem-soat-do-nuoc-thai
Cảm biến siêu âm đo mực nước 10 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 10 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 15 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 15 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 25 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 25 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 6 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 6 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Đầu dò Amonia online trạm quan trắc nước thải92.500.000 
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò COD online nước thải hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò độ đục online hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò độ đục online thang thấp Viso Turb 700 IQ
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-duc-online wtw
Đầu dò độ đục online Viso Turb 700 IQ F hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-duc-online wtw
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 300 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò NH4 + NO3 online hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò pH online hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò pH, nhiệt độ nước thải hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuociq-sensor-net sensor
Đầu dò TSS online nước thải hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Điện cực Amonia (NH4) thay thế cho Trạm quan trắc nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-amonia-nh4 nghi-dinh-40-2019-nd-cp tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong wtw
Điện cực ORP online có thể thay thế được cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Điện cực pH online có thể thay thế được cho nước sạch
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Điện cực pH online có thể thay thế được cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc sensor
DN250 IP67 - đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước thải

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN100

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN100
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN125
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN15
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN150

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN150
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN200

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN200
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN50

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN5027.500.000 
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN65
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN80

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN80
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ hãng MJK / Đan Mạch

Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng điện từ của hãng MJK / Đan Mạch có tính năng tự động làm sạch, tích hợp tín hiệu đầu vào, bảo hành 24 tháng với các đường kính khác nhau.

thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-nuoc dong-ho-dien-tu dong-ho-nuoc-thai flowmeter
Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng kênh hở hãng MJK / Đan Mạch
thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong-kenh-ho do-luu-luong-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 100 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 150 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 200 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 250 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 50 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn COD 500 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Cyanua/CN 0.05 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Cyanua/CN 0.1 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Cyanua/CN 0.2 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Cyanua/CN 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn DO 0 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Độ màu 10 Pt-Co
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Độ màu 100 Pt-Co
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Độ màu 100 Pt-Co
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Độ màu 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn Độ màu 50 Pt-Co
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn NH4+ 10 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn NH4+ 100 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn NH4+ 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn NH4+ 5 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn NH4+ 50 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 10
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 10.01
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 4
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 4.01
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 5
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 6
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 7
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 7.01
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 8
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn pH 9
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn sắt/Fe 0.1 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn sắt/Fe 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn sắt/Fe 5 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn TSS 1000 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn TSS 3 nồng độ
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn TSS 50 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Dung dịch chuẩn TSS 500 mg/l
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Hãng ERA / USA Chai 500 ml Chuẩn 200 mg/l Sản phẩm có liên kết chuẩn
dung-dich-chuan thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy bơm chìm nước thải 65 DL 51.5 EBARA
thiet-bi-do-nganh-nuocbom-chim-nuoc-thai may-bom-chim
Máy bơm chìm nước thải DW VOX 200 EBARA
thiet-bi-do-nganh-nuocbom-chim-nuoc-thai may-bom-chim
Máy bơm chìm nước thải DW VOX 300 EBARA
thiet-bi-do-nganh-nuocbom-chim-nuoc-thai may-bom-chim
Máy đo ORP cầm tay hãng STM / Đức cho nước sạch
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Máy đo ORP cầm tay hãng STM / Đức cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Máy đo oxy hòa tan - DO cầm tay hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuoc
Máy đo pH cầm tay hãng STM / Đức cho nước sạch
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Máy đo pH cầm tay hãng STM / Đức cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Máy lấy mẫu nước thải tự động / MAXX
thiet-bi-lay-mau-tu-dong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy lẫy mẫu nước thải tự động CSF48 / Endress+Hauser
thiet-bi-lay-mau-tu-dong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy lấy mẫu nước thải tự động theo Thông tư 24

Máy lấy mẫu nước thải tự động là hạng mục thuộc trạm quan trắc nước thải tự động, đáp ứng yêu cầu Thông tư 24 của Bộ TN&MT. Máy có khả năng tự hút mẫu theo kịch bản hoặc được điều khiển từ xa thông qua internet. Loại cố định, 24 chai 1 lít hoặc 12 chai 3 lít, có ngăn bảo quản lạnh.

thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy phân tích COD, TSS, pH onlinethiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy phân tích tổng nitơ online
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Máy phân tích tổng phốt pho online
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Phao báo mực nước / 12 mét cáp
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 12 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 15 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 25 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị cầm tay đo lưu lượng kẹp ngoài đường ống
thiet-bi-do-nganh-nuocdo-luu-luong do-luu-luong-kep-ngoai-duong-ong thiet-bi-cam-tay
Thiết bị cầm tay đo lưu lượng kẹp ngoài đường ống
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo độ đục online hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-duc-online wtw
Thiết bị đo lưu lượng kênh hở hãng MJK
thiet-bi-do-luu-luong thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo MLSS online hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức bùn tự động hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức dạng siêu âm / 15 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 152 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 152 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 18 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 18 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 36 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 36 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 4.5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 4.5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 76 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 76 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 9 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 9 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 14,5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 3,5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm hãng MJK
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 300 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo ORP online dạng compact cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-orp-nuoc kiem-soat-orp
Thiết bị đo oxy hòa tan - DO nước thải hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuoc
Thiết bị đo oxy hòa tan - DO online hãng MJK / Đan Mạch
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuoc
Thiết bị đo oxy hòa tan nước thải hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-oxy-hoa-tan kiem-soat-do-nuoc-thai
Thiết bị đo pH nước thải hãng STM / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuoc
Thiết bị đo pH online dạng compact cho nước sạch
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Thiết bị đo pH online dạng compact cho nước thải
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuocdo-ph-nuoc kiem-soat-ph-nuoc
Thiết bị đo pH online gắn trên đường ống
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo pH, nhiệt độ nước thải hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-nganh-nuoc thiet-bi-do-chat-luong-nuociq-sensor-net
Thiết bị kết nối sensor đo mực nước hãng MJK
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị phân tích NH4 online hãng WTW
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị phân tích PO4 online hãng WTW
thiet-bi-do-chat-luong-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc