Thiết bị đo ngành nước

Tập hợp các thiết bị đo mực nước, lưu lượng nước, áp suất, nhiệt độ… được sắp xếp theo các thuộc tính liên quan đến ứng dụng, kiểu lắp đặt, độ chính xác…