Thiết bị đo mực nước

ImageNameSummaryPriceBuyhf:categorieshf:tags
Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Bộ hiển thị lưu lượng kênh hở
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến đo mực nước giếng ngầm 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Cảm biến siêu âm đo mực nước 10 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 10 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 15 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 15 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 25 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 25 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Cảm biến siêu âm đo mực nước 6 mét / remote

Cảm biến đo mực nước theo nguyên lý siêu âm, đo mức nước theo phương pháp không tiếp xúc với môi chất. Thiết bị đo mức nước được thiết kế với đầu dò mức nước kết nối với bộ hiển thị mức nước. Thang đo 6 mét, độ chính xác cao, phù hợp ứng dụng có tính ăn mòn.

thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-muc-nuoc cam-bien-sieu-am
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 300 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoccam-bien-do-muc-nuoc cam-bien-muc-nuoc
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Phao báo mực nước / 12 mét cáp
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 12 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 15 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Sensor đo mức dạng siêu âm / 25 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức bùn tự động hãng WTW / Đức
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức dạng siêu âm / 15 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 152 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 152 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 18 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 18 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 36 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 36 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 4.5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 4.5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 76 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 76 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 9 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 9 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 1 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 14,5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 3,5 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm hãng MJK
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 10 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 100 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 3 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 30 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 300 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 50 mét
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc
Thiết bị kết nối sensor đo mực nước hãng MJK
thiet-bi-do-muc-nuoc thiet-bi-do-nganh-nuoc