Trạm quan trắc nước ngầm

Trạm quan trắc nước ngầm bao gồm thiết bị giám sát mực nước, đo lưu lượng nước khai thác… theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất