Bảng giá cho nhà phân phối và tài liệu cho đối tác cần sự xác thực qua email của bạn, tránh trường hợp thông tin này được khai thác bởi các công cụ tự động trên internet hoặc sự xâm nhập thiếu thiện ý.