Bộ thiết bị đo ORP online cho nước thải

Mô tả

Sản phẩm thuộc danh mục chào giá trong 60 phút

Model: MV 5010 + EMC33I

Hãng sản xuất: STM/Xylem Analytics

Xuất xứ: Đức

Ứng dụng phù hợp cho nước sông, nước thải… có độ dẫn điện tối thiểu là 100 μS/cm

Thang đo: -2000…+ 2000 mV; -5-80 oC

Màn điện cực: platinum

Tín hiệu: 4-20 mA (tùy chọn RS232)

Kết nối với máy tính: RS232 (tùy chọn)

Cấp bảo vệ: IP68

Bạn có thể Copy thông số hoặc tải về [ . . . ] tại đây

Thông tin bổ sung

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Ứng dụng