Đầu dò độ đục online Viso Turb 700 IQ F hãng WTW / Đức

Mô tả

Đầu dò độ đục online / turbility
Model: Viso Turb 700 IQ F
Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics
Xuất xứ: Đức

Nguyên lý đo: sử dụng phương pháp quang học đo độ đục theo tiêu chuẩn DIN EN 27027 và ISO7027
Dải đo: 0.005 … 4000 FNU
Độ chính xác: < 1 % với dải đo 2000 FNU
Phương pháp làm sạch: sử dụng sóng siêu âm để làm sạch
Cáp kết nối: 10 mét
Cấp bảo vệ: IP68