Đầu dò NH4 + NO3 online hãng WTW / Đức

Mô tả

Hãng sản xuất: WTW / Xylem Analytics
Model: VARiON Plus
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 18 tháng

Nguyên lý đo: sử dụng điện cực chọn lọc Ion (ISE)
Đo NH4 với khả năng tự động bù nhiệt độ cũng loại bỏ ảnh hưởng của ion K+ bằng việc tích hợp cảm biến đo nhiệt độ và K+
Tương tự đo NO3 có tham chiếu theo Cl-
Dải đo/độ phân giải NH4:
NH4-N: 1…1000 mg/l / 1 mg/l
0,1…100 mg/l / 0,1 mg/l
NH4+: 1…1290 mg/l / 1 mg/l
0,1…129,0 mg/l / 0,1 mg/l
Dải đo K+: 1…1000 mg/l
Dải đo/độ phân giải NH4:
NO3-N: 1 … 1,000 mg/l / 1 mg/l
0.1 … 100 mg/l / 0.1 mg/l
NO3-: 5 … 4,500 mg/l / 1 mg/l
0.5 … 450.0 mg/l / 0.1 mg/l
Cl-: 1 … 1,000 mg/l / 1 mg/l
Dải đo cảm biến nhiệt độ: 0….40 oC
Dải pH hoạt động: 4-8,5
Phương pháp làm sạch: làm sạch bằng khí nén
Cấp bảo vệ: IP68