fbpx

Đầu dò NH4 + NO3 (K+) online hãng WTW / Đức

1.000 

Đầu dò NH4 + NO3 (K+) online hãng WTW / Đức, Thiết bị đo Amoni – NH4 Thiết bị đo chất lượng nước với Mã hàng: VARiON®PlusAN/A comp SET, hãng WTW/Xylem Analytics

Đầu dò NH4 + NO3 (K+) online hãng WTW / Đức

1.000 

Mã: VARiON®PlusAN/A comp SET Danh mục: Từ khóa: