Điện cực Amonia (NH4) thay thế cho Trạm quan trắc nước thải

Mô tả

Điện cực Amoni (Amoni electrode) là một phần của đầu dò Amoni (NH4) online cho Trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, đây là phần thay thế định kỳ của Amoni sensor.

Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 12 tháng

Sử dụng điện cực chọn lọc Ion (ISE)
Đo NH4 với thang đo tùy chọn
Dải đo/ Độ phân giải NH4:
NH4-N: 1…1000mg/L / 1mg/L
0,1…100mg/L / 0,1 mg/L
NH4+: 1…1290mg/L / 1mg/L
0,1…129,0 mg/L / 0,1 mg/L
Dải pH hoạt động: 4 đến 8,5