fbpx

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-L hãng STM / Đức

1.000 

Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-L hãng STM / Đức, Đo nhiệt độ nước Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất với Mã hàng: Pt1000-L, hãng STM / Đức

pH sensor_điện cực pH_đầu dò pH
Đo nhiệt độ / Sensor Pt1000-L hãng STM / Đức

1.000