Dung dịch chuẩn Độ màu 10 Pt-Co

Danh mục:

Mô tả

Hãng ERA / USA
Chai 500 ml
Chuẩn 10 Pt-Co
Sản phẩm có liên kết chuẩn