Dung dịch chuẩn Độ màu 3 nồng độ

Danh mục:

Mô tả

Bộ sản phẩm dung dịch chuẩn 3 nồng độ, Liên kết chuẩn theo TT24 của Bộ TN&MT
Dung tích: 500 ml/chai, mỗi chai 1 nồng độ
Hãng ERA / USA