Sensor đo mức dạng siêu âm / 12 mét

Mô tả

Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh…
Thang đo: 0-12 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 7 độ, tần số: 40 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
PTB membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Hazardous areas approvals: FM Class 1, Div. 1, Groups A-G (FM Approved)
Chiều dài cáp: 12 m