Thiết bị đo mức dạng siêu âm / 15 mét

Mô tả

Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle Level Transmitter
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh…
Màn hình hiển thị LCD
Tín hiệu ra 4-20 mA
Sensor đo mức dạng tách rời với bộ hiển thị (12 mét cáp)
Thang đo: 0-15 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 3 độ, tần số: 30 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
POM membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1