Thiết bị phân tích NH4 online hãng WTW

Mô tả

Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics
Model: Alyza IQ NH4
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 18 tháng

Thang đo: 0,02-20 mg/l NH4-N
Sai số: 2%
Độ phân giải: 0,01 mg/l NH4-N
Chế độ làm sạch: tự động bằng hóa chất
Chế độ cân chỉnh: tự động 1 điểm hoặc 2 điểm Hóa chất tiêu hao: 1 ml/ngày