fbpx

Tag Archives: Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, hiệu lực từ 16/08/2021

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật trạm quan trắc nước thải