fbpx

Thiết bị đo pH, ORP

Máy đo pH/ORP cầm tay hãng STM

1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Điện cực pH / SenTix 940

1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Điện cực pH / SenTix 81

1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Điện cực pH / SenTix 41

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Điện cực pH online / SensoLyt® DW

1.000 
1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Đầu dò pH online hãng WTW / Đức

1.000