fbpx

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 

Thiết bị truyền dữ liệu (Datalogger)

Thiết bị kết nối và truyền nhận dữ liệu về Sở TN&MT

1.000 
Giảm giá!
1.000 

Đồng hồ siêu âm

Sensor đo vận tốc hãng Pulsar

1.000 

Đồng hồ siêu âm

Senser đo mực nước thải

1.000 

Đồng hồ điện từ

Đồng hồ điện từ DN65 / BONT

1.000 

Đồng hồ điện từ

Đồng hồ điện từ DN50 / BONT

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy đo Đồng tự động hãng Hach / AppliTek

1.000 

Thiết bị đo PAH, dầu mỡ khoán

Thiết bị cảnh báo dầu trong nước hãng Partech

1.000