fbpx

Xuất xứ Ý

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích tổng xianua online hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Sắt tự động hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Mangan tự động hãng Systea

1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Cr6+ online hãng Systea

1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy đo boron online nước thải

1.000 
1.000 

Thiết bị đo NH4, NO3, NO2

Đầu đo NH4+ / Chemitec

1.000 

Thiết bị đo COD, TOC

Đầu đo COD / Chemitec

1.000 

Thiết bị đo TSS, độ đục

Đầu đo TSS / Chemitec

1.000 

Thiết bị đo pH, ORP

Đầu đo pH, nhiệt độ / Chemitec

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Thiết bị kết nối và hiển thị đa chỉ tiêu

1.000 

Thiết bị lấy mẫu tự động

Máy lấy mẫu nước thải tự động WS312 / VSR

1.000 

Thiết bị đo PO4, TN, TP

Máy phân tích Photphat online hãng Systea

1.000