Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hãng AppliTek (Bỉ) thuộc Công ty Hach

Thiết bị đo chất lượng nước

Toxicity Analyzer EZ7900 hãng Hach / AppliTek

1.000 

Thiết bị đo chất lượng nước

Máy phân tích tổng xianua online Xylem Analytic (OI)

1.000 
1.000 

Thiết bị đo chất lượng nước

Máy phân tích TN+TP online hãng Hach/AppliTek

1.000 

Thiết bị đo chất lượng nước

Máy phân tích TN+TP online hãng Hach/AppliTek

1.000 

Thiết bị lấy mẫu tự động

Máy lấy mẫu nước thải tự động AS950 / Hach

1.000