fbpx

Thiết bị đo Kim loại nặng

Toxicity Analyzer EZ7900 hãng Hach / AppliTek

1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích tổng xianua online hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Sắt tự động hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Mangan tự động hãng Systea

1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Cr6+ online hãng Systea

1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy đo Đồng tự động hãng Hach / AppliTek

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy đo boron online nước thải

1.000