fbpx

Trạm quan trắc tự động, liên tục với thiết bị Châu Âu, được thiết kế và lắp đặt đáp ứng tuân thủ quy định về quan trắc tự động các chỉ tiêu môi trường

Giảm giá!

Giảm giá!

Thiết bị kết nối và điều khiển

Màn hình hiển thị cho Datalogger

1.000 
Giảm giá!

Thiết bị lấy mẫu tự động

Máy lấy mẫu nước thải tự động SP5B / MAXX

900 
1.000