fbpx

Hãng Global Water thuộc tập đoàn Xylem Analytics

Cảm biến áp lực thủy tĩnh

Water Level Sensor 35m GWI

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI

1.000 

Thiết bị kết nối và điều khiển

Bộ hiển thị đơn kênh hãng GWI

1.000 
1.000 
1.000 
1.000