fbpx

Hãng Systea (Ý)

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích tổng xianua online hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Sắt tự động hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Mangan tự động hãng Systea

1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy phân tích Cr6+ online hãng Systea

1.000 
1.000 
1.000 

Thiết bị đo Kim loại nặng

Máy đo boron online nước thải

1.000 
1.000 

Thiết bị lấy mẫu tự động

Máy lấy mẫu nước thải tự động WS312 / VSR

1.000 

Thiết bị đo PO4, TN, TP

Máy phân tích Photphat online hãng Systea

1.000 

Thiết bị đo đa chỉ tiêu

Máy phân tích COD, TSS, pH online hãng Systea

1.000 
1.000