Trạm quan trắc tự động, liên tục

ImageNameSummaryPriceBuyhf:categorieshf:tags
Trạm giám sát mực nước giếng quan trắc
tram-quan-trac-tu-dong-lien-tuc
Trạm quan trắc nước ngầm tự động theo Thông tư 47

Trạm quan trắc nước ngầm tự động thực hiện giám sát tự động mực nước tĩnh, mực nước động và lưu lượng khai thác nước ngầm theo Thông tư 47 của Bộ TN&MT. Hệ thống giám sát được thiết kế nhỏ gọn, hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí đầu tư.

tram-quan-trac-tu-dong-lien-tucquan-trac-nuoc-ngam
Trạm quan trắc nước thải trại chăn nuôi gia súc

Trạm quan trắc nước thải chăn nuôi gia súc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư 24 của Bộ TN&MT. Thiết bị có tính năng làm sạch tự động, chống ăn mòn, hoạt động ổn định, phù hợp tính chất nước thải chăn nuôi, bảo hành 24 tháng.

tram-quan-trac-tu-dong-lien-tuciq-sensor-net thiet-bi-quan-trac-tu-dong tram-tran-trac-nuoc-thai-tu-dong wqms