Thiết bị đo pH online gắn trên đường ống

Mô tả

Thiết bị đo pH, nhiệt độ online dạng compact cho nước sạch, nước thải
Dễ dàng thay thế điện cực pH
Hiệu chuẩn dễ dàng
Có thể ngâm trực tiếp trong nước
Bảo hành 24 tháng