Envimart JSC thiết kế và cung cấp cho bạn trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu pháp luật, tiết kiệmtrong đầu tư, an toàn trong vận hành… Những ưu điểm thuộc các khía cạnh về kinh tế, pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thuận tiện, năng suất…

Trạm quan trắc nước thải tự động là gì?

Trạm quan trắc nước thải tự động là hệ thống các thiết bị, quy trình và thủ tục để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường đối với nước thải, được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Trạm quan trắc nước thải tự động thực hiện theo dõi tình trạng và chất lượng nguồn thải nước thải một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời (nếu có). Trạm quan trắc phải bao gồm đầy đủ thiết bị quan trắc tự động, hệ thống lấy mẫu nước và trang thiết bị phụ trợ, thiết bị lưu trữ và truyền nhận dữ liệu (datalogger) về cơ quan quản lý môi trường địa phương (Sở TN&MT). Các thành phần này cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, và các quy định hiện hành khác về vận hành, kiểm định hiệu chuẩn…

Quy định pháp luật về trạm quan trắc nước thải tự động

Đối tượng áp dụng – Ai cần phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải?

(Doanh nghiệp, KCN, CCN)
 • Xả thải nước thải trực tiếp ra môi trường, công suất từ 1.000 m3/ngày.
 • Các KCN, KCX, KKT được quy định chi tiết tại Thông tư 35/2015/TT-BTNMT.
 • Khoản 3, Điều 8 và Khoản 3, Điều 9.
 • Các doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.
 • Khoản 1&2, Điều 26.
 • Được quy định tại ĐTM, văn bản từ cơ quan quản lý môi trường (Sở TN&MT).

Thông số và tiêu chuẩn cần đáp ứng là gì?

 • COD, TSS, pH, nhiệt độ, lưu lượng đầu vào, đầu ra.
 • Đặc trưng của tính chất nước thải (độ màu, kim loại, TN, TP…).
 • Thông số đặc trưng được quy định bởi cơ quan quản lý môi trường.
 • QCVN từng ngành là cơ sở tham khảo cho thông số đặc trưng.
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
 • Tuân thủ quy định về vận hành, bảo trì bảo dưỡng, hiệu chuẩn kiểm định…

Đặc điểm của Trạm quan trắc nước thải tự động Envimart

Đáp ứng các yêu cầu pháp luật

Bạn luôn gặp với các yêu cầu đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Chúng tôi mong muốn góp một phần sức lực cùng bạn đi đến sự phát triển bền vững. Với một đội ngủ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án quan trắc nước thải tự động ở Việt Nam. Chúng tôi am hiểu về giải pháp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng, các yêu cầu pháp lý liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng. Trạm quan trắc do Envimart JSC cung cấp đảm bảo:
 • Quy định pháp luật về trạm quan trắc nước thải tự động.
 • Dịch vụ cung cấp đảm bảo yêu cầu pháp luật về vận hành, bảo trì trạm quan trắc.

Tiết kiệm trong đầu tư

Chúng tôi hiểu rằng, doanh nghiệp của bạn có nhiều hạng mục quan trọng cần đầu tư để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đầu tư trạm quan trắc tự động là một quyết định khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, một quyết định cần hài hòa các lợi ích kinh tế, đảm bảo kỹ thuật, đồng thời đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Lựa chọn được công nghệ phù hợp, nhà thầu tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí đầu tư. Các chi phí này thuộc trong các đầu mục chi phí mà bạn phải cân nhắc, đó là:
 1. Chi phí đầu tư ban đầu.
 2. Chi phí vận hành thường xuyên.
 3. Chi phí thay thế thiết bị, vật tư.
 4. Chi phí pháp lý liên quan*.

An toàn trong sử dụng

WQM Envimart được thiết kế tuân thủ các nguyên tắt về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn điện nước, đảm bảo thuận tiện trong vận hành và bảo trì, bảo dưỡng. Sự an toàn đến từ:
 • An toàn trong thiết kế.
 • An toàn trong sử dụng, bảo trì trạm quan trắc.
 • Thuận tiện trong vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
 • Yên tâm bởi tính ổn định, chính xác và tin cậy của toàn hệ thống.
 • Yên tâm bởi dịch vụ kỹ thuật và sau bán hàng của Envimart JSC.
 • Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về giải pháp của mình.

Liên hệ tư vấn và chào giá

Trân trọng cảm ơn!