Thiết bị phân tích PO4 online hãng WTW

Mô tả

Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics
Model: Alyza IQ PO4
Xuất xứ: Đức
Bảo hành: 18 tháng

Thang đo: 0,02-15 mg/l PO4-P
Sai số: 2%
Độ phân giải: 0,01 mg/l PO4-P
Phương pháp đo: Molybdate-Vanadate method (Yellow method)
Chế độ làm sạch: tự động bằng hóa chất
Chế độ cân chỉnh: tự động 1 điểm hoặc 2 điểm Hóa chất tiêu hao: 1 ml/ngày