Điều 2. Đối tượng áp dụng – Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Đối tượng áp dụng Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

2. Chương II Thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Series các bài viết về Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

*Series các bài viết này tập trung phân tích nội dung liên quan đến giải pháp quan trắc tự động, liên tục và Trạm quan trắc nước thải tự động, trạm quan trắc nước mặt

Tài liệu đính kèm & thông tin hữu ích

Nhiều người thấy các thông tin này là hữu ích, chúng tôi đặt nó ở đây để bạn có thể sử dụng cho công việc của mình. Trong trường hợp cần thêm thông tin, đừng ngại Inbox cho chúng tôi.