Category Archives: Tổng hợp

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

kỹ thuật quan trắc môi trường - Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc […]

Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng

Tài liệu đính kèm : 20210609_3115-BTNMT-TCMT.pdf Ngày 9/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3115/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng. Theo […]

Bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid-19 là mục tiêu kép

Đây là thông điệp mà Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân gửi gắm khi ông trả lời phỏng vấn nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 năm nay. PV: Xin Thứ trưởng cho biết ý […]