Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Số/Ký hiệu: 55/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/05/2021
Ngày có hiệu lực: 10/07/2021
Người ký: Lê Văn Thành
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định

Tệp đính kèm: 55.signed.pdf (2713108 Byte)

Nguồn: vanban.chinhphu